Categorie: Bibliotheek

Het vergeten WASGEBOD VOOR ALTIJD, voor de verloste heidenen!

Article “The Forgotten WASHING Commandment FOR EVER, for the redeemed Gentiles!”,  Priory of Salem, Institute of Health, by Hon Prof Rev Stephen MK Brunswick  (Members and students only content. Priory of Salem) (From the Good News of the Kingdom Newsletter Issue No 52, 2013) Also published online in 2014 under the heading “Snapping the Bonds […]

God’s Law is For Israel Only, Adam-man only

(SIN IS TRANSGRESSION OF THE LAW, see 1John 3:4. At the end of this article I think you may share the conclusion that “SIN” only applies to Israel, the rest cannot be imputed with any sin. We see proof of the consequences when other races are held to the same equal measure of law, the […]

Linguistics on the Word Adam: Awdawm Adam-kind, Adam-man etc.

Foreward: In this linguistics study we get to the root meanings. These truths were plainly understood and the realities of which were taught in every University. The Supreme Court in the 1920’s through the 1960’s continued to uphold decisions and laws that referred to Adam-man being Caucasian. So lets get to the meanings from their […]

110 Marks of Israel, Bible References Identifying the Difference Between True Israel (Saxon Christendom) and False (Idumea, a people of God’s curse)

  110 Marks of Israel by Lt. Col. J.G. Wright Foreward by the Association of Covenant People: Colonel Wright was born in a small community in Ontario in 1877 but moved to Toronto where he graduated from the University of Toronto. He held a number of civic offices and was very active in military circles. […]

HALLOWEDEVE (HOLY EVENING OCT 31) IS A CHRISTIAN HOLIDAY CELEBRATED WORLDWIDE BY THE ORTHODOX

HALLOWEDEVE (HOLY EVENING OCT 31) IS A CHRISTIAN HOLIDAY CELEBRATED WORLDWIDE BY THE ORTHODOX By Rev Dr Stephen MK Brunswick The Orthodox know October 31st as a lesser Saints’ day (starting at Vespers / Sundown) and some Biblical fundamentalists may have points of argument that it’s not all that important. Some men esteem one day […]

EVANGELISEER HET KRUIS / KRUISIGING

HEF HET KRUIS OP Johannes 3: 14-16 “En zoals Mozes de slang in de woestijn heeft opgeheven, zo moet ook de Mensenzoon worden verhoogd: dat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft [...]

The Didache - Geaccepteerd door TCAWW, de Culdee, en grotere gemeenschap van kerken.

De Didache is geschreven in de eerste eeuw en maakt deel uit van de orthodoxe canon. De Didache wordt geaccepteerd door onze kerk, de Culdee, en een grotere gemeenschap van kerken. Let op Hoofdstuk 14 over Vergadering, in de originele Griekse tekst wordt NIET het woord “dag” gebruikt maar zegt “de weg van de Heer”. De weg van de Heer is geschikter [...]

Eustace Mullins Books gratis beschikbaar om te downloaden in PDF

Eustace Mullins-boeken, gratis beschikbaar om te downloaden in pdf-formaat. Deze boeken worden gratis ter beschikking gesteld door het tijdschrift The New Ensign. Alle boeken van Mullins behalve die over de Joodse Holocaust (om redenen van internationale juridische censuur) zijn opgenomen. De New Ensign weet dat ze geen wetten moet overtreden, vooral niet die wetten die iemand verbieden om [...]

Aan jou wordt het gegeven, God roept niet iedereen

Roept God iedereen? Sommigen nemen de woorden van Yahshua (Jezus) echt niet serieus toen Hij zei dat het echt zal zijn als de dagen van Noach waar alleen een gezin werd gered (zij het een sterk gezin). Mar 4: 11-12 “En Hij zei tot hen: Het is u gegeven het geheimenis van het koninkrijk van God te kennen: [...]

Enkele duizenden bibliotheekartikelen weer online

Enkele duizenden artikelen uit de Anglo Israel Library zijn weer online. We zijn er trots op dat we deze onderzoeksartikelen weer online bij u kunnen zetten. Deze theologen wijdden hun leven aan het werken aan de verloren schapen van het huis van Israël, zoals geïdentificeerd in de westerse (en oosterse) christelijke naties. (Disclaimer: we zijn het niet op elk punt eens […]

Archeologie en geschiedenis getuigen van de betrouwbaarheid van de Bijbel

Dit is een voorbeeld (redelijk gebruik) van de vele artikelen in de "Evidence Bible" door Richard M. Fales, Ph.D. Geen enkel ander oud boek wordt in twijfel getrokken of belasterd zoals de Bijbel. Critici die op zoek zijn naar het vliegvlekje in het meesterwerk beweren dat er een lange tijd was tussen de tijd dat de gebeurtenissen in het Nieuwe Testament […]

Kolonel Jack Mohr Bibliotheeksectie

Jack Mohr

Kolonel Jack Mohr (Deze boekjes zijn ter informatie. TCAWW onderschrijft niet noodzakelijk alle standpunten van alle auteurs, en onze literatuursectie is in ontwikkeling om een portaal te worden van meer dan 100.000 online artikelen. Artikelen moeten in de eerste plaats worden beschouwd als de mening van de individuele schrijver en niet van TCAWW.) Kolonel Jack Mohr (Auteur - Evangelist […]

Joshua, Jezus, Yahshua, Hosanna, Yahoshua zijn allemaal Griekse en Babylonische corrupties van de naam van onze Heiland

De bedoeling van dit schrijven is om degenen aan te sporen die een dieper onderzoek doen naar de Hebreeuwse taal en meer weten over de persoonlijke naam van onze Koning YAHWEH YAHSHA, degene die we allemaal zullen belijden en waarvoor we op een dag zullen buigen. Dit artikel is niet echt voor beginnende studenten, hoewel ze zeker welkom zijn. […]

Weet u wie u bent? Het traceren van Israëlische wortels, joodse wortels, afkomst, historisch erfgoed

Weet u wie u bent? Weet u wie uw echte vijand is? DE PAS VAN ISRAËL, CAUCASUS-BERGEN Wij, de blanke mensen, zijn vandaag verwikkeld in een dodelijke strijd zoals we dat al vele eeuwen zijn geweest. Ooit waren we het meest bevolkte ras ter wereld, maar nu zijn we bijna op […]