O nas

Szerzyć miłość

Kościół Prawosławny Culdees (OCC) działa jako wolne stowarzyszenie religijne w Stanach Zjednoczonych i za granicą.

+ Rozwój ortodoksyjnej religii chrześcijańskiej, która jest zakorzeniona w wierze i tożsamości hebrajskiej, przyniesionej narodom zachodnich chrześcijan przez apostołów w I wieku.

+ Przywracanie i konserwacja bibliotek poświęconych brytyjskiemu izraelizmowi.

+ Popieranie równości w celu ochrony prześladowanych mniejszości pochodzenia ortodoksyjnego przed jakąkolwiek dyskryminacją na tle etnicznym lub ortodoksyjnym.

+ Polityczne poparcie dla przywrócenia prawosławnych władz cerkiewnych w celu zarządzania naszymi własnymi swobodami chrześcijańskimi dla naszych własnych wyborców jako suwerennych księcia biskupów.

+ Międzynarodowe stowarzyszenia na rzecz pokojowego dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego.

 

Przeczytaj o nas więcej: Krótka historia kościoła prawosławnego Culdees i naszego odrodzenia

 

Zaktualizowano: Wrzesień 6, 2020 - 4:26 am